InstaZood

InstaZood – bot, którym automatycznie wybijesz swojego Insta.

19 zaleceń dotyczących użytkowania bota:

 1. Upewnij się, że e-mail, który był podany podczas rejestracji profilu Instagram, jest działający i masz do niego dostęp.
 2. Dodaj zdjęcie profilowe i uzupełnij opis profilu na Instagramie.
 3. Opublikuj co najmniej 6 zdjęć bardzo dobrej jakości na swoim profilu na Instagramie za pomocą telefonu.
 4. Upewnij się, że content na Twoim profilu Instagramowym nie narusza zasad Instagrama. InstaZood nie jest odpowiedzialny i nie ponosi odpowiedzialności za Twoje czyny oraz ich konsekwencje.
 5. Web Link powinien prowadzić na stronę z unikalną i oryginalną treścią.
 6. Publikuj nowe zdjęcia z częstotliwością – 1 zdjęcie na 1-3 dni. Im bardziej żywym będzie Twój profil, tym więcej osób zacznie Cię obserwować.
 7. Nie kopiuj zdjęć z innych profili bez zgody właściciela (lub modyfikuj zdjęcia).
 8. Jeśli Instagram zauważy, że posiadasz kilka takich samych lub bardzo podobnych profili, to może on zablokować wszystkie profile.
 9. Nie wykorzystuj podobnych nazw profili (na przykład xxx1, xxx2, xxx3 ponieważ Instagram potraktuje je jako podobne i będzie ściśle je monitorować.)
 10. WAŻNE! Hasła do wszystkich Twoich profili powinny być różne.
 11. Zdjęcia i opisy do nich na wszystkich Twoich profilach powinny być różne.
 12. Zdjęcie profilowe oraz opis profilu powinny być wypełnione i muszą być różne na wszystkich Twoich profilach.
 13. WAŻNE! Jeśli Twoje profile są połączone z Facebook’iem, to ryzyko blokady lub czasowego ograniczenia pracy jest dużo niższe.
 14. Zachowanie Twojego Instagram profilu powinno być podobne do rzeczywistego zachowania ludzkiego. InstaZood to system, który pozwala na symulację pracy prawdziwej osoby.
 15. WAŻNE! Promuj tylko za pomocą polubień, jeśli liczba Twoich obserwujących jest mniejsza niż 500.
 16. WAŻNE! Promuj ostrożnie za pomocą komentarzy. Komentarz powinien być ogólny i powinien pasować do dowolnego zdjęcia.
 17. WAŻNE! Jeśli włączasz odobserwację ręcznie i zmieniasz liczbę planowanych odobserwacji, to staraj się wprowadzić liczbę, nie przewyższającą dziennego limitu.
 18. WAŻNE! Kiedy promujesz profile w InstaZood zalecam publikować zdjęcia również za pomocą InstaZood w sekcji Planowania publikacji.
 19. WAŻNE! Podczas pracy w InstaZood zalecam NIE korzystać z innych podobnych serwisów, oraz starać się nie korzystać z profilu na telefonie zbyt często. Im mniejsza jest liczba wejść na profil z różnych urządzeń, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo blokady ze strony Instagrama.